glowna

Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych. Doradztwo prawne wykonywane jest w formie dostosowanej do indywidualnych potrzeb Klienta w postaci stałej obsługi prawnej bądź doraźnych usług.

Obsługa prawna podmiotów gospodarczych obejmuje w szczególności:

 • udzielanie porad prawnych i konsultacji,
 • sporządzanie opinii i analiz prawnych w zakresie bieżących spraw przedsiębiorstwa,
 • opracowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych w tym: umów, porozumień, ugód, listów intencyjnych, uchwał, regulaminów i zarządzeń,
 • prowadzenie negocjacji,
 • postępowania polubowne,
 • obsługę w zakresie spraw pracowniczych i prawa pracy,
 • reprezentację Klienta przed sądami, organami administracyjnymi, urzędami i innymi instytucjami,
 • windykację należności,
 • rejestrację spółek prawa handlowego,
 • kompleksową obsługę organów spółek,
 • łączenie, podział, przekształcenia i likwidacje podmiotów gospodarczych.

Kancelaria świadczy usługi zarówno w lokalu kancelarii, jak również w siedzibie Klienta bądź innym wskazanym miejscu, w zależności od potrzeb.

Wynagrodzenie za usługi związane z obsługą przedsiębiorstw ustalane jest według następujących wariantów:

 • jednorazowe zlecenia- stawka godzinowa lub w formie ryczałtu, w zależności od rodzaju zlecenia,
 • stała obsługa prawna:
  • wynagrodzenie w formie ryczałtu – w wysokości stałej kwoty płatnej miesięcznie,
  • wynagrodzenie według stawki godzinowej – wysokość wynagrodzenia obliczana jest na podstawie iloczynu czasu wykonywania usług w danym miesiącu oraz stawki ustalonej za jedną godzinę pracy,
  • wynagrodzenie ryczałtowo-godzinowe – kwota ryczałtu obejmuje ustaloną ilość godzin pracy w danym miesiącu, w przypadku jej przekroczenia dodatkowe godziny rozliczane są według stawki ustalonej za jedną godzinę pracy.