glowna

PRAWO KARNE

PRAWO CYWILNE

PRAWO RODZINNE

PRAWO SPADKOWE

PRAWO PRACY

PRAWO ADMINISTRACYJNE

Honorarium adwokata jest ustalane indywidualnie z klientem w zależności od rodzaju i stopnia zawiłości sprawy.

Wynagrodzenie może być ustalone w następujący sposób:

  • wynagrodzenie w formie ryczałtu – w wysokości stałej kwoty płatnej jednorazowo,
  • wynagrodzenie według stawki godzinowej – wysokość wynagrodzenia obliczana jest na podstawie iloczynu czasu wykonywania pracy oraz stawki ustalonej za jedną godzinę pracy.